Nejsme společnost, spíš sdružení osob, které se zajímá o pyramidy, energie, působení a techniku výroby Arikatu a pyramid. První jsme vybudovali na mém soukromém pozemku už v roce 2010, ještě z klasického dřeva. Díky ní vznikla také doména Pyramida zdraví. Měla sloužit k léčení a relaxaci. Což se také povedlo a k tomuto účelu stále slouží. Dnes je její ozdravný účinek ještě umocněn vyrobenými pyramidami z materiálu Arikat. Každá z nich je vytvořena ručně, a tím dostáváte do rukou unikátní tvar s jedinečnými vlastnostmi. Díky tomu máme se všemi typy osobní zkušenosti. Pravda je, že jsou lidé více či méně citliví na energii pyramid. To však jejich účinek nemění. Věřte, že i tak to může změnit a obohatit váš život. Ptejte se nás. Rádi vám sdělíme takzvané nesdělitelné poznatky jejich účinků

Co je to Arikat? Jedná se o základní materiál, ze kterého jsou naše pyramidy tvořeny. Jeho základem je hlinitokřemičitan s chemickým složením velice podobným Zeolitu. Hlavní surovina vzniká zvětráváním živcových hornin. Takto vyrobený kámen byl již ve starověku používán na stavbu pyramid (Sumerové, Inkové, Egypťané). My jsme  vlastnosti takto vyrobeného kamene využili , zmnohonásobili  účinky a tím zvýšili sílu pyramid, a proto vám můžeme nabídnout zajímavé a jedinečné produkty. Jedinou malou nedokonalostí tohoto materiálu je působení změny vlhkosti okolí na jeho povrch, kdy při větší vlhkosti vzduchu, se může na povrchu vytvořit povlak jedlé sody. Ten nemá vliv na vlastnosti, působení a kvalitu Arikatu. Stačí jen lehce oprášit a opět máte zpět původní lesk pyramidy.